Samenwerking

Als deelnemer aan het ParkinsonNet (Monica van der Vliet) zijn wij als oefentherapeuten gewend veel met andere disciplines samen te werken. 
Het betreft hier vooral neurologen, reumatologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten en gespecialiseerde verpleegkundigen.

Sinds enkele jaren werken wij intensief samen met:

  • Fysie, een fysiotherapiepraktijk in Zeist waar onze patiënten terecht kunnen voor o.a. Fysio-Fitness. www.fysie.nl 
  • Dhr. Meine Veldman, fysiotherapeut/orthopedisch manueeltherapeut te Bilthoven. www.meineveldman.nl 
  • Dhr. Paul Heijer, fysiotherapeut/acupuncturist te Zeist. www.zeistacupunctuur.nl 

In de praktijk blijken de verschillende combinaties van samenwerking en onderling overleg heel vruchtbaar te zijn, reden waarom wij deze samenwerkingsverbanden graag voortzetten!

Het aandeel dat wij als oefentherapeuten leveren ziet u het best terug in de manier waarop u zich bewust gaat worden van uw eigen houding- en bewegingspatronen en daarin waar mogelijk praktische veranderingen gaat aanbrengen. Dit werkt (ook) preventief, zodat herhaling van klachten zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Wij leggen oefeningen en oefensituaties voor u vast op foto of video en maken daarbij uitsluitend gebruik van uw eigen smartphone of tablet, zodat uw privacy geheel gewaarborgd blijft en, niet onbelangrijk, u na beëindiging van de therapie te allen tijde over de beelden en tekst kunt blijven beschikken! Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.